petrovac na mlavi iz vazduha 2016

Rad mašina KJP Izvor
Ostale usluge
Korišćenje i zaštita voda
Pogrebne usluge
Priključci
Komunalne usluge

 

Cenovnik rada mašina KJP "Izvor"

R.BR.

VRSTA USLUGA

CENA

1.

Rovokopač - po radnom satu

6. 465, 00

2.

KOMPRESOR - po radnom satu

6. 465, 00

3.

BULDOZER - po radnom satu

4. 950, 00

4.

VOMA - po radnom satu

6. 465, 00

5.

AUTOFEKALKA - za čišćenje u domaćinstvu po turi

2. 430, 00

6.

AUTOFEKALKA - za čišćenje WC-a po turi

4. 860, 00

7.

AUTOFEKALKA - za privredu po turi

4. 860, 00

8.

PREVOZ PIJAĆE VODE po turi

5. 400, 00

9.

PRANJE ASFALTNIH POVRŠINA po turi

6. 300, 00

10.

AUTOSMEĆAR, NA ZAHTEV KORISNIKA po turi

3. 510, 00​

11.

KAMION "FAP" po radnom satu

5. 175, 00

12.

KAMION "FAP" do 100km po toni - km

129, 00

13.

KAMION "FAP" preko 100km po toni - km

103, 50

14.

VIBRO VALJAK - po radnom satu

2. 812, 50

15.

KOSAČICA - po radnom satu

3. 900, 00

16.

ČISTILICA - po radnom satu

2. 625, 00

17.

PUMPA ZA VODU sa rukovaocem - po radnom satu

3. 375, 00

18.

TRAKTOR SA PRIKOLICOM - po radnom satu

3. 375, 00

19.

PUTAR - po radnom satu

3. 375, 00

20.

KILOMETRAŽA za sva vozila osim "FAP"-a:

 
 

- do 100km po pređenom kilometru

103, 50

 

    - preko 100km po pređenom kilometru

79, 50

21.

PREVOZ HLORA SPEC.vozilom po pređenom km

150, 00

Ostale usluge

Red.
Broj

 Vrsta usluge

CENA

1.

IZDAVANJE SVIH VRSTA SAGLASNOSTI

4. 500. 00

2.

IZDAVANJE SVIH VRSTA POTVRDA

1. 881, 36

3.

IZRADA AKTA O PROCENI RIZIKA

6. 000, 00 –
30.000, 00
po radnom mestu

4.

RADNI SAT KANALIZATORA

1. 138, 98

5.

RADNI SAT VODOINSTALATERA I RADNIKA NA ODRŽAVANJU GRADSKOG TOPLOVODA

1. 052, 54

6.

RADNI SAT PUTARA – NK RADNIKA

722, 03

7.

RADNI SAT RADNIKA SA MOTORNOM KOSOM

1. 047, 46

8.

RADNI SAT RADNIKA SA TESTEROM ILI TRIMEROM

1. 200, 00

9.

OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU ZA TREĆA LICA

od 1. 500, 00  do 15. 000,00

     

Korišćenje i zaštita voda

Red.
Broj

 Vrsta usluge

Jed. Mere

Iznos u
dinarima

1.

NAKNADA ZA KORIŠĆENJE VODA:


a) Pravna lica

b) Građani

m3

m3

0,4524

0,2341

2.

NAKNADA ZA ISPUŠTENU VODU:
a) Obveznici koji ispuštaju otpadne vode u kanalizaciju – pravna lica i građani 

m3

0,2108

Pogrebne usluge

R. broj

Vrsta usluge

Iznos

1.

Iskop, zatrpavanje i uređenje groba

6.187, 50

2.

Doplata za zidanje (bez materijala)

2. 062, 50

3.

Sahranjivanje u grobnicu bez iskopa

4. 125, 00

4.

Prevoz posmrtnih ostataka do groblja bez povorke

1 . 237, 50

5.

Prevoz posmrtnih ostataka do groblja sa povorkom

2. 475, 00

6.

Ručno iznošenje do vozila sa prevozom do kapele

2. 062, 50

7.

Ubacivanje pokojnika u sanduk

687, 50

8.

Spuštanje pokojnika sa sprata po jednom spratu

300, 00

9.

Korišćenje sale za parastos

2. 337, 50

10.

Korišćenje hladnjače po jednom satu

110, 00

11.

Čekanje vozila na zahtev stranke po satu

412, 50

12.

Sahranjivanje u grobnicu – iskop ulaza

4. 812, 50

13.

Preuzimanje pokojnika iz bolnice, na užoj teritoriji grada

1. 375, 00

14.

Prevoz posmrtnih ostataka na teritoriji grada sa mesta udesa do bolnice - paušalno

1. 650, 00

15.

Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja ili obdukcije ili udesa

8. 250, 00

16.

Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja u vodi, stanu i sl.

8. 250, 00

17.

Eshumacija posmrtnih ostataka

9. 625, 00

18.

Izrada useka, grobnice po nalogu naručioca

Po ponudi

19.

Zakup grobnog mesta na 10 godina

5. 500, 00

20.

Oblačenje pokojnika na zahtev stranke

3. 437, 50

21.

Naknada za održavanje grobnog mesta za 10 godina

3. 300, 00

22.

Produženje zakupa grobnog mesta za godinu dana

550, 00

23.

Produženje održavanja grobnog mesta za godinu dana

330, 00

24.

Prevoz posmrtnih ostataka do 100 km po 1km.

48, 13

25.

Prevoz posmrtnih ostataka preko 100 km po 1km.

41, 25

26.

Prevoz posmrtnih ostataka iz inostranstva posebno se ugovara

 

Priključci

Red.
Broj

 

Jed. Mere

VODOVOD

KANALIZA-
CIJA

TOPLOVOD

1.

Individualna stambena zgrada (od tri nezavisna stana u zgradi)

m2

140, 00 ali
ne manje od
10. 000,00

200, 00 ali
ne manje od
14. 000,00

350,00 ali
ne manje od
20.000,00

2.


2.1

2.2

  

  2.3

2.4

2.5

2.6

-

-

Stambeni i poslovni prostor za tržište.

Stambeni i poslovni prostor u zgradama za kolektivno stanovanje.

Poslovne zgrade.

Sve vrste privrednih objekata.

Nadgradnja stambenog i poslovnog prostora nad zgradama za kolektivno stanovanje i poslovnim zgradama.

Individualne stambene i poslovne zgrade sa više od tri stana i dva lokala.

Stambeni deo

Poslovni deo

m2

m2

690, 00

690, 00

860, 00

860, 00

1. 450, 00

1. 450, 00

3.


-

-

Individualna stambeno-poslovna zgrada: (od tri nezavisna stana u zgradi i dva lokala

Stambeni deo

Poslovni deo

m2

m2

140, 00

400,00

200, 00

600, 00

350, 00

1. 000, 00

4.

-

   

-

Privremeni priključak na gradski vodovod:

Gradilište individualne stambene zgrade

Ostale vrste gradilišta

kom.

kom.

     

5.

Montažno-demontažni objekat

kom.

34. 000, 00

48.000, 00

                   -

Komunalne usluge

VRSTA USLUGE

 

R.br.

VODA

J.mere

Iznos

PDV

Ukupna cena

1.

VODA ZA DOMAĆINSTVO

       

1.1

Bez kanalizacije

m3

39,25

3,14

42,39

1.2

Sa kanalizacijom

m3

55,46

4,44

59,90

2.

VODA ZA PRIVREDU

       

2.1

Bez kanalizacije

m3

90,57

7,25

97,82

2.2

Sa kanalizacijom

m3

125,29

10,02

135,31

3.

VODA ZA ŠKOLSKE USTANOVE, DEČJE VRTIĆE UDRUŽENJE PENZIONERA, BOLNICE

       

3.1

Bez kanalizacije

m3

49,93

3,99

53,92

3.2

Sa kanalizacijom

m3

66,15

5,29

71,44

 
 

GREJANJE

       

1.

POSLOVNI KORISNICI

m2

146,79

11,74

158,53

2.

STAMBENI KORISNICI

m2

97,86

7,83

105,69

3.

POVLAŠĆENI POSLOVNI KORISNICI

m2

     
 
 

IZNOŠENJE SMEĆA

       

1.

DOMAĆINSTVA

mes

350,00

 28,00

378,00

2.

POSLOVNI PROSTOR I ZANATLIJE

m2

25,71

 2,06

27,77

3.

UGOSTITELJI, TRGOVINE, AUTOBUSKE STANICE

m2

45,89

 3,67

49,56

4.

PREDŠKOLSKE,ŠKOLSKE I ZDRAVSTVENE USTANOVE UDRUŽENJE PENZIONERA I FABRIČKI KRUGOVI

m2

7,64

 0,61

8,25

5.

KIOSCI ZA PRODAJU NOVINA

mes

1537,73

 123,02

1660,75

6.

KIOSCI ZA PRODAJU LUTRIJA

mes

1537,73

 123,02

1660,75

7.

KIOSCI ZA PRODAJU SENDVIČA

mes

1537,73

 123,02

1660,75

8.

SALONI NAMEŠTAJA

m2

29,16

 2,33

31,49

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01