petrovac na mlavi iz vazduha 2016

gradsko zelenilo 4СКВЕР КОД “ГОРЊЕ ВАГЕ“

Сквер се налази на раскрсници Улица српских владара и Народног фронта. Његова површина није велика – око 1200 м2, међутим , представља значајан елеменат у систему зелених површина града. То произилази из самог положаја сквера у граду. Наиме, главни дрворед у Петровцу налази се у Улици српских владара, тако да је сквер директно повезан са њим. Такође овај мали сквер представља једину зелену оазу у овом делу града, где је граддња веома густа, и где је застртост вештачким подлогама широко заступљена. Ове године започето је са његовом реконструкцијом.

ТРГ У ЦЕНТРУ ГРАДА

То је једини трг у граду, а налази се на главној градској раскрсници пешачке Улице Бата Булић и Улице српских владара.Овај трг је површине 2000 м2. Избор врста је такав да би у зимском периоду доминирало зеленило. Засађени су атлански кедар (Cedrus atlantica), пачемпрес ( Chamaeciparis lawsonianna) и ватрени трн (Pyracantha cocinea). Травне површине се добро одржавају, а у летњем периоду трг красе и леје са сезонским цвећем . Ове године је засађено око 1.500 комада сезонског цвећа.
Центар града - петровац на млави

ЗЕЛЕНИ ПОЈАС У УЛИЦИ “8. ОКТОБАР“

Подигнут је 1981. године, у почетку замишљен као спомен дрворед – 88 смрча (Пицеа еxцелса) и исто толико туја ( Thuja orijentalis). Издвојене су и травне траке, са обе стране улице, ширине 3 м. Касније је засађено по неколико бреза (Betula verrucosa), чемпреса (Cupresus arizonica) и јасена (Fraksinus excslsior). Појас је дугачак око 400м. Постоји и предлог да се зелени појас продужи до раскрснице за В.Плану ( још 400 м), чиме би се још више дао значај овој улици.

Улица 8. октобра Петровац

ДРВОРЕД У УЛИЦИ СРПСКИХ ВЛАДАРА

Засађен је у централној градској улици која дели Петровац на две приближно једнаке зоне, како по површини, тако и по броју становника. Овај дрворед представља најзначајнији елеменат линијског зеленила у склопу система зелених површина у Петровцу. Укупан број стабала износи око 400 комада. Све врсте су лишћарске, а преовлађује платан (Platanus acerifolia), пајавац (Acer negundo), јавор (Acer pseudoplatanus), каталпа ( Catalpa bignonioides) и кестен (Aeskulus hippokastanum). Значај дрвореда , који је дуг 1.500 м је вишеструк Поред тога што ублажава буку, температурне екстреме,повећава релативну влажност ваздуха, апсорбује честице издувних гасова аутомобила, овај дрворед, захваљујући правцу пружања југоисток – северозапад, представља правац циркулисања свежег ваздуха за време дувања југоисточног ветра, што изузетно благотворно утиче на директну замену загађеног градског ваздуха свежим, из правца Хомољских планина.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01