kanalizacija

Kanalizacioni sistem Petrovca na Mlavi

Grad Petrovac ima izgrađenu primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu dužine 29 kilometara kojom je obuhvaćeno oko 80% domaćinstva.
KJP '' Izvor'' raspolaže tehničkom dokumentacijom na nivou glavnog projekta, kojom je obrađeno prečišćavanje otpadnih voda grada Petrovca na Mlavi (''Hidrosanitas'',1978., Beograd).

Međutim, pošto je ova dokumentacija dosta stara i u međuvremenu su bitno promenjeni propisi, koji regulišu ovu oblast urađena je nova tehnička dokumentacija u smislu dorade postojeće, a prema novopostavljenim vodoprivrednim uslovima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 325-05-1094/92-07 od 16.10.1992. godine.
Otpočeta je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i do sada je izgrađeno samo postrojenje za mehaničko prečišćavanje. Nastavak realizacije ove investicije zavisi od obezbeđenja finansijskih sredstava.

Kanalizaciona mreža ne postoji u seoskim naseljima i ni u jednom naselju nisu ispitane tehničke mogućnosti za njenu izgradnju.
Otpadne vode na teritoriji Petrovca na Mlavi kontroliše zavod za javno zdravlje iz Požarevca na svakih 10 dana.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01