kanalizacija

Kanalizacioni sistem Petrovca na Mlavi

Grad Petrovac ima izgrađenu primarnu i sekundarnu kanalizacionu mrežu dužine 29 kilometara kojom je obuhvaćeno oko 80% domaćinstva.
KJP '' Izvor'' raspolaže tehničkom dokumentacijom na nivou glavnog projekta, kojom je obrađeno prečišćavanje otpadnih voda grada Petrovca na Mlavi (''Hidrosanitas'',1978., Beograd).

Međutim, pošto je ova dokumentacija dosta stara i u međuvremenu su bitno promenjeni propisi, koji regulišu ovu oblast urađena je nova tehnička dokumentacija u smislu dorade postojeće, a prema novopostavljenim vodoprivrednim uslovima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede br. 325-05-1094/92-07 od 16.10.1992. godine.
Otpočeta je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i do sada je izgrađeno samo postrojenje za mehaničko prečišćavanje. Nastavak realizacije ove investicije zavisi od obezbeđenja finansijskih sredstava.

Kanalizaciona mreža ne postoji u seoskim naseljima i ni u jednom naselju nisu ispitane tehničke mogućnosti za njenu izgradnju.
Otpadne vode na teritoriji Petrovca na Mlavi kontroliše zavod za javno zdravlje iz Požarevca na svakih 10 dana.