groblje povac

Na udaljenosti od 3 – 4 kilometra od centra grada, nalaze se dva groblja seoskog tipa, bez kapele ,“Svine” i “Karaula” koja su stara oko dva veka.
Kapela je sagrađena pre par godina na izlazu iz grada. U okviru kapele radi prodavnica pogrebne opreme. Urađen je urbanistički projekt za izgradnju novog groblja na novoj lokaciji.


Groblje “Svine” zauzima površinu preko 2 hektara, a “ Karaula” nešto više od 3 hektara. Groblja se održavaju tako što se godišlje obavi 6 – 7 košenja, redovna orezivanja, čišćenja i pražnjenja postojećih kontejnera. KJP “Izvor” izdaje u zakup grobna mesta na 10 godina, a obnova zakupa može se vršiti i na godišnjem nivou.

Cena zakupa i održavanja grobnog mesta na 10 godina iznosi 8.640,00 din. sa porezom, dok obnova zakupa na godinu dana iznosi 864,00 din.

Prilikom zakupa mesta potpisuje se ugovor o zakupu i održavanju grobnih mesta. Pored toga KJP “Izvor” obavlja kompletne pogrebne usluge.

KJP Izvor u paletu svojih usluga uključuje i sve vrste pogrebnih usluga:

1. Iskop, zatrpavanje i uređenje groba
2. Doplata za zidanje (bez materijala)
3. Sahranjivanje u grobnicu bez iskopa
4. Prevoz posmrtnih ostataka do groblja bez povorke
5. Prevoz posmrtnih ostataka do groblja sa povorkom
6. Ručno iznošenje do vozila sa prevozom do kapele
7. Ubacivanje pokojnika u sanduk
8. Spuštanje pokojnika sa sprata po jednom spratu
9. Korišćenje sale za parastos
10. Korišćenje hladnjače po jednom satu
11. Čekanje vozila na zahtev stranke po satu
12. Sahranjivanje u grobnicu – iskop ulaza
13. Preuzimanje pokojnika iz bolnice, na užoj teritoriji grada
14. Prevoz posmrtnih ostataka na teritoriji grada sa mesta udesa do bolnice - paušalno
15. Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja ili obdukcije
16. Pakovanje leša u sanduk posle dužeg stajanja u vodi, stanu i sl.
17. Eshumacija posmrtnih ostataka
18. Izrada useka, grobnice po nalogu naručioca
19. Zakup grobnog mesta na 10 godina
20. Oblačenje pokojnika na zahtev stranke
21. Naknada za održavanje grobnog mesta za 10 godina
22. Produženje zakupa grobnog mesta za godinu dana
23. Produženje održavanja grobnog mesta za godinu dana
24. Prevoz posmrtnih ostataka do 100 km
25. Prevoz posmrtnih ostataka preko 100 km
26. Prevoz posmrtnih ostataka iz inostranstva posebno se ugovara

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01