gradsko zelenilo 4

SKVER KOD “GORNJE VAGE“

Skver se nalazi na raskrsnici Ulica srpskih vladara i Narodnog fronta. Njegova površina nije velika – oko 1200 m2, međutim , predstavlja značajan elemenat u sistemu zelenih površina grada. To proizilazi iz samog položaja skvera u gradu. Naime, glavni drvored u Petrovcu nalazi se u Ulici srpskih vladara, tako da je skver direktno povezan sa njim. Takođe ovaj mali skver predstavlja jedinu zelenu oazu u ovom delu grada, gde je graddnja veoma gusta, i gde je zastrtost veštačkim podlogama široko zastupljena. Ove godine započeto je sa njegovom rekonstrukcijom.


TRG U CENTRU GRADA

To je jedini trg u gradu, a nalazi se na glavnoj gradskoj raskrsnici pešačke Ulice Bata Bulić i Ulice srpskih vladara.Ovaj trg je površine 2000 m2. Izbor vrsta je takav da bi u zimskom periodu dominiralo zelenilo. Zasađeni su atlanski kedar (Cedrus atlantica), pačempres ( Chamaeciparis lawsonianna) i vatreni trn (Pyracantha cocinea). Travne površine se dobro održavaju, a u letnjem periodu trg krase i leje sa sezonskim cvećem . Ove godine je zasađeno oko 1.500 komada sezonskog cveća.
Centar grada - petrovac na mlavi

ZELENI POJAS U ULICI “8. OKTOBAR“

Podignut je 1981. godine, u početku zamišljen kao spomen drvored – 88 smrča (Picea excelsa) i isto toliko tuja ( Thuja orijentalis). Izdvojene su i travne trake, sa obe strane ulice, širine 3 m. Kasnije je zasađeno po nekoliko breza (Betula verrucosa), čempresa (Cupresus arizonica) i jasena (Fraksinus excslsior). Pojas je dugačak oko 400m. Postoji i predlog da se zeleni pojas produži do raskrsnice za V.Planu ( još 400 m), čime bi se još više dao značaj ovoj ulici.

Ulica 8. oktobra Petrovac

DRVORED U ULICI SRPSKIH VLADARA

Zasađen je u centralnoj gradskoj ulici koja deli Petrovac na dve približno jednake zone, kako po površini, tako i po broju stanovnika. Ovaj drvored predstavlja najznačajniji elemenat linijskog zelenila u sklopu sistema zelenih površina u Petrovcu. Ukupan broj stabala iznosi oko 400 komada. Sve vrste su lišćarske, a preovlađuje platan (Platanus acerifolia), pajavac (Acer negundo), javor (Acer pseudoplatanus), katalpa ( Catalpa bignonioides) i kesten (Aeskulus hippokastanum). Značaj drvoreda , koji je dug 1.500 m je višestruk Pored toga što ublažava buku, temperaturne ekstreme,povećava relativnu vlažnost vazduha, apsorbuje čestice izduvnih gasova automobila, ovaj drvored, zahvaljujući pravcu pružanja jugoistok – severozapad, predstavlja pravac cirkulisanja svežeg vazduha za vreme duvanja jugoistočnog vetra, što izuzetno blagotvorno utiče na direktnu zamenu zagađenog gradskog vazduha svežim, iz pravca Homoljskih planina.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01