petrovac na mlavi iz vazduha 2016

procenarizikaСистем о безбедности и здрављу на раду у Србији

Област безбедности и здравља на раду је уређена читавим низом закона и прописа који прецизно регулишу права и обавезе свих фактора система. Централно место заузима Закон о безбедности и здравља на раду из 2005. године који је у потпуности усаглашен са свим директивама, захтевима и препорукама Европске уније, као и бројним конвенцијама Међународне организације Рада. Овај закон је донео читав низ новости везаних за начин организовања и уређивања области БЗР.

logo izvor petrovac na mlavi

 gradska cistoca 01

zelenilo 01

gradska cistoca 1

izvoriste setonje 4

izvoriste setonje 1

gradsko zelenilo 6

park 01

izvoriste zdrelo 01

reka vitovnica

manifestacija petrovacnamlavi

reka vitovnica petrovac na mlavi

odrzavanje parka petrovac na mlavi

park 02

odrzavanje parka 01